Moje znalosti a dovednosti

Co znám, co umím, co jsem dělal

Odbornost a přesah

Oblasti, ve kterých mám znalosti, zkušenosti, dovednosti nebo širší povědomí.

Jsem analytikem od přírody. Přemýšlím a analyzuji celý život. Není to nějaká naučená dovednost, ale přirozená vlastnost, prověřená léty zkušeností a praxe.

Mé hlavní pracovní nástroje, které nejenom používám, ale jejichž fungování u sebe i druhých se snažím lépe porozumět. Hlava si s námi totiž často hraje víc, než si myslíme nebo dokážeme přiznat.

Povědomí o kognitivních zkresleních je stejně užitečné, jako umět tvořit myšlenkové mapy.

A taky vědět, že někdy je dobré hlavu vypnout a vnímat pocitovou stránku věci.

Užitečná součást mého přesahu kombinující povědomí o potřebě šikovné a cílené propagace s citem pro grafiku i text. Tvořil jsem letáky, psal reklamní texty a inzeráty, vytvořil FB stránku s více jak 2.600 sledujících.

S těmito obory jsem v kontaktu od střední školy. Znalosti ze studií jsem zúročil jak v rámci vývoje ekonomických agend, tak při podnikání i soukromých aktivitách.

Od Pascalu na Didaktiku M, přes PC Fand až k relačním databázím a objektovému programování. Od samoučení, přes studium softwarového inženýrství až k 17 letům praxe a zkušeností ze všech fází  vývoje, od sběru podkladů, přes návrh, tvorbu, optimalizaci, uživatelskou podporu až po marketingové prezentace a školení.

Široký pojem, který bych shrnul tak, že kamarádím s technologiemi a digitální a virtuální svět je pro mě stejně přirozený, jako ten skutečný.

Navíc se mi mnohokrát osvědčila schopnost rychlé a intuitivní práce se softwarem. Proniknout do tajů a zákoutí nové aplikace nebo nástroje pro mě nikdy nebyl problém.

S daty umím pracovat z různých směrů: umím modelovat datové struktury, navrhovat a používat SQL databáze, řešit převody mezi IT systémy, umím data analyzovat, statisticky zpracovávat i vizuálně  prezentovat.

Schopnost přizpůsobit se znalostem posluchače spolu s obrazným i grafickým vyjadřováním mi umožňují získané vědomosti dále předávat. Pracovně jsem učil juniorní kolegy a školil prodejce i klienty. Soukromě jsem vytvořil populárně-naučný web a prováděl turisty po historické památce.

Praktické dovednosti a tvorba

18 let jsem navrhoval a programoval ekonomický a evidenční software, spoluvytvářel systémový framework, tvořil komponenty, převáděl data, řešil integrace.

Jazyky a nástroje: Delphi 7 až RAD Studio 10, SQL, Firebird

Vytvořil jsem kolem desítky webových stránek. Eshop, firemní vizitky, zájmové weby i vlastní populárně-naučný web. Navrhoval  a vytvářel jsem strukturu, design, psal texty, upravoval styly, řešil SEO i responzivnost.

S čím jsem pracoval: HTML, PHP, CSS, WordPress, Elementor, Google Analytics

I když vývoj ručního malování  u mě skončil někde ve druhé třídě ZŠ, v počítačové grafice jsem toho řešil a tvořil spoustu. Tvořil jsem loga ve vektorech, infografiky a pracovní listy, navrhoval design webových stránek, počítačových programů i firemních dokumentů a prezentací. Vybíral a upravoval jsem ikony pro software i fotky pro webové stránky. Mé ilustrativní obrázky z vlastních 3D modelů se objevily v několika časopisech i na obálce odborné publikace.

V čem tvořím: Paint.net, Inkscape, GIMP

Obrázek vydá za tisíc slov. Vizuální prezentace  návrhů, struktur, vazeb či souvislostí bývá mnohem srozumitelnější, než textový popis. Myšlenkové mapy jsou pak úžasným nástrojem, podporujícím tvorbu i organizaci myšlenek.

Dodnes nechápu, jak se vlastně zrodil nápad bez zkušeností s modelováním začít tvořit model terezínské bastionové pevnosti. Po několika stovkách hodin přesto vznikl velmi detailní a i dle hodnocení profesionálů kvalitně zpracovaný a ve své době unikátní model. Následovalo i několik dalších modelů opevnění pro odborné historické publikace.

V čem tvořím: SketchUp, Kerkythea

Nejen faktický, ale také stylistický přenos myšlenek na papír je užitečnou dovedností, kterou jsem hojně využíval nejen pro vlastní texty, ale také pro úpravy cizích. Psal i upravoval jsem návrhy a analýzy, dokumentaci i marketingové texty. Napsal jsem populárně-naučný web.

Ukázky mojí populárně-naučné tvorby

Pracovní zkušenosti

od 2022

Formou konzultací a zpětné vazby poskytuji nezaujatý pohled zvenčí, s nadhledem a širokým rozhledem.

 • Pomáhám vidět věci z více úhlů pohledu a vnímat více souvislostí.
 • Pomáhám promýšlet nápady, třídit myšlenky, ujasnit potřeby, formulovat požadavky.
 • Pomáhám překonávat zaujatost, zabředlost, slepotu, nejistotu, nerozhodnost.
 • Pomáhám najít prostor ke zlepšení.

od 2017

Pro klienty z oblasti vývoje software zajišťuji zejména:

 • sběr a analýzu požadavků
 • mapování procesů
 • vytvoření a konzultace návrhů funkčností
 • formulaci zadání pro vývoj
 • revizi správnosti implementace navržených řešení
 • integrace (od analýzy procesů a dostupných rozhraní, přes návrh funkčností, až po zadání pro vývoj)
 • prezentaci návrhů i finálních produktů
 • školení zpracované metodiky a implementovaných funkčnost
 • realizace – programování v Delphi 7-11

2003 - 2017

Zajišťoval jsem všechny fáze vývoje ekonomických agend v rámci systému GINIS Express pro státní správu:

 • metodiku a business analýzu
 • návrh a vývoj databáze (Firebird)
 • návrh a vývoj aplikací (Delphi, RAD Studio)
 • spolupracoval na tvorbě frameworku
 • řešil integrace
 • dělal převody dat
 • navrhoval design aplikací
 • školil uživatele i pracovníky obchodně-servisní sítě


V průběhu let jsem řešil tyto agendy:

 • Účetnictví (včetně výkaznictví, DPH, pokladny, fakturace, banky)
 • Evidence majetku
 • Evidence pro technické služby
 • Výpravna pro spisovou službu
 • Evidence pokutových bloků
 • Evidence karet pro parkovací zóny
 • Správní řízení

Vzdělání

Softwarové inženýrství v ekonomii na ČVUT (Bc.)

Obchodní akademie (SŠ s mat.)

Certifikace

PRINCE2 Foundation – projektové řízení

TOGAF L1 Foundation – podniková architektura

Chcete zpětnou vazbu a posunout se dál?