Pomoc s výběrem

Vybíráte a nemůžete se rozhodnout?

 • Vybíráte z různých návrhů grafiky nebo textů a nedaří se vám dobrat k rozhodnutí?
 • Vybíráte nástroje nebo služby a nejste si jistí, které pro vás budou nejvhodnější?
 • Potřebujete najít ta správná pro a proti?
Zpětná vazba pomůže od váhání a nejistoty

Neztrácejte čas váháním a přemítáním.

Získejte užitečnou pomoc udělat správné rozhodnutí!

Dám vám nezaujatý pohled zvenčí, který je:

Napříč obory

Pohled na obsah, texty, grafiku, strukturu, technickou i pocitovou stránku

Na míru

Ne podle univerzálních rad a pouček, ale s ohledem na vaše cíle, potřeby, možnosti i styl.

Zodpovědný

Nezáleží na tom, co se líbí mně, ale co vás přiblíží k vašim cílům.

Diskrétní

Nemusíte se ptát veřejně na sociálních sítích a odhalovat své plány nebo rozpracovaný stav.

Co vám pomohu vybrat

Grafiku
Logo
Texty, claimy
Leták
Produkt, službu
Nástroj
Software
Něco jiného

Čeho si všímám

Texty

Je vše srozumitelné, zajímavé, mluvíte jazykem vašich klientů?

Grafika

Je příjemná? Není nudná nebo naopak příliš strakatá? Nebrání čitelnosti? Zapadá do vašeho stylu?

Struktura

Jsou věci tam, kde je člověk očekává? Existují slepé uličky, kde není jasné, kam jít dál?

Technikálie

Funguje vše? Zobrazuje se správně na mobilu i monitoru? Vedou odkazy tam, kam mají?

Myšlenky

Má to hlavu a patu? Má vše jasný směr a cíl? Je zřejmá cílová skupina?

Obsah

Je tam vše? Nechybí důležité informace? Dostane váš klient to, co očekává?

Cesta / UX

Odpovídá nástroj či software vašim skutečným potřebám a cílům?

Pocity

Jak vše působí pocitově? Je to v  souladu s vaším stylem? Je to autentické?

Co dostanete?

E-mailem mé postřehy, doporučení a podněty.

V závislosti na posuzované věci vytvářím textový popis, obrázky s poznámkami, nákresy apod.

Nedostanete pouze odpověď „vzal bych variantu A“, ale vždy vysvětluji, proč je ta či ona varianta vhodnější nebo naopak proč vhodná není.

Pokud to povaha věci umožňuje, tak varianty neposuzuji jenom jako celek, ale všímám si jednotlivých částí. Nejlepší řešení totiž často vznikne výběrem vhodných prvků z jednotlivých variant.

 

Zpětná vazba na web

Pomáhám, nerozhoduji

Varianty a ceny

První pohled

 • Podívám se, zda by v tomto konkrétním případě byl můj pohled užitečný a pomohl vám ke správnému rozhodnutí.
 • Pokud ano, tak vám dle zjištěného stavu doporučím, zda bude stačit Běžný pohled nebo zda spíše zvolit detailní variantu.
 • Pokud je volba z mého pohledu jednoduchá  a její vysvětlení nezabere příliš času, dostanete zdarma rovnou finální doporučení.

Zdarma

Běžný pohled

 • Vhodné pro běžné texty, claimy, grafiku, letáky, logo apod.
 • Pokud uvidím, že věc vyžaduje delší zamyšlení nebo více popisování, domluvíme se, na dalším postupu.

290,-

3x běžný pohled

 • Balíček 3 běžných pohledů.
 • Když vybíráte více věcí nebo víte, že budete brzy vybírat něco dalšího.
 • Možné kombinovat se zpětnou vazbou a využít např. jednou na zpětnou vazbu a dvakrát na pomoc s výběrem.

800,-

Detailní pohled

 • Když je potřeba detailnější pohled nebo podrobnější vysvětlení.
 • Vhodné zejména při volbě nástrojů, softwaru, postupů apod.
 • Maximální rozsah domluvíme předem nebo jej můžete určit množstvím objednaných hodin.

890,- / hod

Proč já?

 • Nedívám se pohledem jedné specializace, ale díky širokému záběru se umím se na věc podívat očima tvůrce, podnikatele, zákazníka, webaře, grafika i markeťáka.
 • Pracuji se slovy, čísly i barvami. Používám rozum i cit. Všímám si kontextu a souvislostí. Domluvím se s lidmi i s moderní technikou.
 • Nabízím lidský přístup a srozumitelnou komunikaci. Používám raději příklady a přirovnání, než odborné pojmy a definice.
 • Zaměřuji se na reálně dosažitelné cíle a praktický užitek, s ohledem na váš styl i možnosti.
 • Mám přirozený focus na posouvání dál.
Čapek Petr - zpětná vazba a konzultace

Kdy vám budu užitečný

Kdy vám nebudu užitečný

Jak mou pomoc využít na maximum

Využijte zpětnou vazbu na maximum
 • Napište mi  do objednávky nebo e-mailem všechno, co je podstatné.
 •  Například:
  • Jaký je cíl, účel, směr, cílová skupina apod.
  • Že vám texty naprosto vyhovují a váháte jen nad grafikou.
  • Ať si nevšímám obrázků, které jsou jen dočasné a budete je teprve řešit.
  • Že barvy vychází z nového vizuální stylu a proto neodpovídají tomu současnému.
  • Že už vás tlačí termín a není prostor pro další návrhy, ale musíte zkrátka vybrat z těch aktuálních.
 • Samotné zamyšlení a sepsání už je něčím specifickým a je běžné, že při tom začnete vnímat věci jinak a sami při tom dojdete k finálnímu rozhodnutí.

Časté dotazy

Záleží na tom, co potřebujete a očekáváte. 

Využití sociální sítě může být užitečné, ale má to i svá úskalí. Když bude odpovědí málo nebo žádná, můžete znejistět, že ani jedna varianta nikoho nezaujala. Když se sejde odpovědí hodně, může vám jejich různorodost ještě více zamotat hlavu.

Především ale neznáte kompetence, ani motivaci jednotlivých komentujících. Nevíte, zda hodnotí odborností nebo pocitem. Nevíte, zda hodnotí jen prvním dojmem, nebo zda se nad výběrem více zamýšleli. Nevíte, zda reflektují váš styl a cílovou skupinu, nebo jen píší, co by vybrali oni.

O mých kompetencích i motivaci se dočtete výše nebo na stránce O mně. Mým cílem není vám říct, co se líbí mně, ani vám zamotat hlavu. Ale dát vám otevřený a konstruktivní pohled na věc a pomoci vám udělat správné rozhodnutí.

Záleží na tom, čeho se výběr týká a co očekáváte. Často právě pohled člověka mimo obor přinese zajímavé postřehy, myšlenky nebo argumenty. 

Mým přínosem je hlavně široký záběr a mezioborový přesah. Nedívám se pohledem jedné specializace, ale z různých úhlů a v širších souvislostech.

Každopádně pokud bude věc mimo mé znalosti a můj pohled by nebyl přínosný, pak vám to sdělím a peníze vrátím zpět.

Pokud řešíte specifický a odborný problém, pak určitě využijte specialistu.

Ne na všechno je ale potřeba specialista. Na řadu běžných věcí stačí člověk s pokročilým vhledem, znalostmi a dovednostmi. Já díky přesahu umím řešit věci z několika oborů. Nemusíte tak oslovovat několik specialistů a každému vysvětlovat, co a jak děláte a co potřebujete.

Mou předností je pak schopnost všímat si prostoru mezi obory, jejich propojení a vzájemné souhry. Širšího kontextu a souvislostí. Mohu si tak všimnout závažnějšího problému v jiné oblasti, než ve které zrovna vybíráte. Je běžné, že se člověk soustředí na výběr grafiky a přehlédne chybu v textu, chybějící informace nebo problém v technikáliích.

Každopádně pokud bude věc mimo mé znalosti a můj pohled by nebyl přínosný, pak vám to sdělím a peníze vrátím zpět.

Zda doporučím konkrétní variantu nebo se nepřikloním k žádné z nich, není podstatné. Hlavní je vždy vaše rozhodnutí.

Já vám k němu pomohu tím, že najdu a vysvětlím argumenty, důležité faktory, přínosy i slabiny.

Dokonce se může stát, že mé vysvětlení, proč doporučuji variantu A, vás přiměje k výběru varianty B.

Každopádně pokud bych usoudil, že můj pohled na věc by nebyl přínosný a že by vám rozhodování nijak neusnadnil, tak vám to sdělím a vrátím peníze.

Nejsem pouze teoretik a řadu věcí umím sám vytvořit nebo navrhnout, ale vytvoření grafického návrhu, loga, přepsání textů atd. běžně nenabízím.

Podstatou mých služeb je nezávislý a nezaujatý pohled na věc. Nesnažím se vysvětlovat nevhodnost aktuálních variant, abych vám mohl následně prodat tvorbu svých vlastních návrhů.

Pouze v ojedinělých případech, pokud je to v mých silách, možnostech a je to ku prospěchu věci, tak je možné se na nějaké formě spolupráce dohodnout.

Chcete pomoct s výběrem a posunout se dál?

Chcete to raději probat?

Máte jiný dotaz?